Windows 10 Klasör Yada Dosya Listeleme

Windows da bazen dosyalarımız olabiliyor ve bu dosya ve klasörleri listelemek isteyebilirsiniz peki listeleme işlemini nasıl yapıcaz.

Hemen aşağıdaki kodları inçeleyebilirsiniz. Bu kodları not defterine ardından cmd uzantısına cevirerek kullanabilirsiniz yalnız en alttaki kodun uzantısı farklıdır.

Bu kod ile var olan dosyanın klasör içerisini listeler ve listelenen içeriği list.txt dosyasının içerisine yazar.

dir /s >> list.txt 

Dosyanın ismi örneğin listele.cmd olmalı.

Aşağıdaki kod ise farklı bir dizin listeleme şekli vardır aşağıdaki kodu not defterine yazılır ardından cmd uzantısı olarak kaydedilir. içeriğini ise filelist.txt dosyasına yazar.

dir *.txt /s /b > filelist.txt

secmeli_listele.cmd uzantısı olarak örneğin bulundurulmalı.

Alttaki kod ise yine kendine özgün listeleme şekli vardır ve tree.txt dosyasına yazar siz eğer tree.txt dosyasının ismini değiştirirsenin o dosya ismini oluşturur ve yazar.

tree /A /F > tree.txt

listele_tree.cmd ismi oluşturulmalı veya kendi size özel isminizi yazabilirsiniz herhangi bir amaç yoktur.

Aşağıdaki kod ize önçe not defterine yazılmalı ardından listele.vbs uzantısına çevrilip oluşturulmalıdır. Kodun içerisindeki 7 ci satır kendinize göre düzenlemelisiniz.

Dim fso
Dim ObjOutFile
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set ObjOutFile = fso.CreateTextFile("liste.txt")

GetFiles("D:\müzikler\yabancı")
WScript.Echo("Completed")

Function GetFiles(FolderName)
On Error Resume Next
Dim ObjFolder
Dim ObjSubFolders
Dim ObjSubFolder
Dim ObjFiles
Dim ObjFile
Set ObjFolder = fso.GetFolder(FolderName)
Set ObjFiles = ObjFolder.Files

For Each ObjFile In ObjFiles
ObjOutFile.WriteLine(ObjFile.Name & "," & ObjFile.Path)
Next

Set ObjSubFolders = ObjFolder.SubFolders

For Each ObjFolder In ObjSubFolders
GetFiles(ObjFolder.Path)
Next
End Function

Kod içerisindeki var olan değiştirmediyseniz liste.txt dosyasına listelenip kaydetmektedir.

Hepsini tek tek deneyip kullanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir