Hemen uzatmadan anlatıma geçelim. Bu işlemleri ubuntu 18.04.4 sürüm üzerinde gerçekleştiriyorum.

sudo apt-get install vsftpd

ile kurulumu başlatıyoruz ve

nano /etc/vsftpd.conf

editör ile conf dosyasını açarak aşağıdaki adımları gerçekleştiriyoruz.

listen=YES
listen_ipv6=NO
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
chown_uploads=YES
chown_username=ftplocal
ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES
ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=ftpd
utf8_filesystem=YES

rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
ssl_enable=YES

allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES

ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=YES
ssl_sslv3=YES

require_ssl_reuse=NO
ssl_ciphers=HIGH

log_ftp_protocol=YES


dual_log_enable=YES

chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES

pasv_addr_resolve=YES
pasv_promiscuous=YES

pasv_enable=Yes
pasv_min_port=43000
pasv_max_port=43050
pasv_address=xx.xxx.xx.xxx
pasv_addr_resolve=YES

listen_port=2121

anon_other_write_enable=YES

log_ftp_protocol=YES

force_dot_files=YES

seccomp_sandbox=NO


“pasv_address” kısmında ağda kullanacaksanız ubuntu ağ ip adresini yazınız eğer dışarıya acık bağlantı yapacaksanız dış ip adresinizi yazmanız gerekiyor.

“chown_username=ftplocal” kısmında ise ftplocal bizim giriş kullanıcı adımız olucak bunuda kendinize göre düzenlemeyi unutmayın.

SSL Kurulumu gerçekleştirmek için devam edelim önçelik ile klasör oluşturalım.

mkdir /etc/ssl/private/

sonra ssl kuralım.

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/vsftpd.pem -out /etc/ssl/private/vsftpd.pem

Oluştururken aşağıdaki örneği gözden geçirin. Malesef türkçe karakter kullanamazsınız.

 Country Name (2 letter code) [AU]: TR (Ülke Kodunuz)
 State or Province Name (full name) [Some-State]: Sehirİsmi (Şehir)
 Locality Name (eg, city) []: SehirBlge (Şehir)
 Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: test test2 A.S.
 Organizational Unit Name (eg, section) []: test test2 A.S.
 Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: examplegir.com
 Email Address []: [email protected]

SSL de oluşturduğumuza göre sırada kullanıcı açmak var bu adım için

useradd ftplocal -d /var/www -s /bin/false

kullanıcı açarken iki kez parola sorar ve parolanızı oluşturun eğer parola istemez ise

passwd ftplocal

ile kullanıcı ya parola belirleyin. Ayrıca /var/www/html/ klasörünüz yoksa aşağıdaki gibi

mkdir /var/www/html

oluşturun. Daha sonra klasörlere kullanıcıyı adayarak devam edelim.

chown ftplocal:www-data -R /var/www/html

hepsi bu kadar artık filezilla programı ile giriş yapabiliyor olabilmemiz gerekiyor.

Klasör ismi ve kullanıcı ismi değiştirerek istediğinizi elde edebilirsiniz.

Bu Sayfa İçin Etiketler ?

Bu Yazı Hakkında Görüşlerinizi Yazabilirsiniz.