C# Bekletme Ekranı (Splash Screen) Oluşturma

Birinci form1 boş olmalı ikinci form2 ise kullanıcağınız içerikler olmalı çünkü birinci form1 içerisine bekletme erkanı olarak kullanıca diğer 2 3 gibi ise kendiniz formları kendiniz düzenleyebilirsiniz.

Gelelim içeriğe biz sıfırdan bir form açıyoruz açtığımız formun ismini değiştirmediyseniz “WindowsFormsApplication1” ismini tanımlayacaktır bu isim cok da önemli değil ama siz şaşırmayın diye biz yine söyleyelim.

Açtığınız forma bir tane timer oluşturun onunda adı “timer1” oluşacaktır. Ve bir tanede ProgressBar oluşturun bunun da adı “progressBar1” olmuş olacaktır.

Oluşturulması gereken toolbox lar

  • Timer
  • ProgressBar

Ve şimdi ise timer içerisine aşağıdaki kodları yazmakla başlayalım.

progressBar1.Value += 1;
if (progressBar1.Value == 100)
{
	timer1.Stop();
	this.Close();
}

Daha sonra Form1 içerisine ise aşağıdaki kodları ekleyelim.

timer1.Enabled = true; //timer nesnesini başlatıyoruz.
progressBar1.Visible = false; //progressBar nesnesinin gözükmesini istiyorsanız bu değeri true yapabilirsiniz.

this.BackColor = Color.LimeGreen; //Bekletme ekranının saydam olması için BackColor ile TransparencyKey rengini aynı belirliyoruz.
this.TransparencyKey = Color.LimeGreen;

Şimdi ise Program.cs açalım ve aşağıdaki kodlarından birini çoğaltalım.

Not: Program.cs dosyasını sağ pençere içerisinden açabilirsiniz.

static void Main()
{
	Application.EnableVisualStyles();
	Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
	Application.Run(new Form1());
	Application.Run(new Form2()); //Ekledik
}

Geriye form1 düzenlemesi kalıyor bunun için ise aşağıdakileri kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

  • BackColor = White > olmalı
  • BackgroundImage >baaşlangıçta açılacak resim olmalı resmin transparen olmasına dikkat edin.
  • BackgroundImageLayout = Center > olmalı
  • Cursor = Hand > tavsiye edilir
  • FormBorderStyle = None > olmalı
  • AutoScaleMode = Font > olmalı
  • StartPosition = CenterScreen > olmalı

Yukarıdaki son adımı da kendinize göre yaptığınız mı hepsi tamamdır.

Kaynak: https://akifsafayildiz.wordpress.com/ + http://akifsafayildiz.com.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir