Lütfen anlayabilmek için kodlara bakıp geçmeyin bazen önemli notlarımız var. İlk baş da kurulumlar ile başlayalım ve daha sonra php-fpm işlevi ile devam edelim ilk önce apache2 kurulumunu gerçekleştirelim.

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install apache2

apache kurulumunu yaptıktan sonra php kurulumunu yapalım bunun için;

php -v

komut ile sisteme kurabileceğimiz php versiyonunu öğrenelim.

Aşağıdaki php modüllerini kurmaya başlayalım bu versiyon sisteme göre değişmektedir.

sudo apt-get install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-fpm php7.2-common php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-mcrypt php7.2-intl php7.2-xsl php7.2-mbstring php7.2-zip php7.2-bcmath php7.2-iconv

php kurulumunu gerçekleştirdikten sonra mysql de kuralım.

apt-get install mysql-server

kurulum sırasında sizden mysql veritabanı için şifre isteyecek root parolası nın ne olmasını istiyorsanız parola ‘yı belirleyin.

Aşağıdaki editör ile conf dosyasını açalım.

nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

aşağıdaki gibi örnek oluşturalım.


<VirtualHost *:80>
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot /var/www/html

    Options -Indexes

    <Directory /var/www/html/public_html/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
    </Directory>

    #<Directory /var/www/html/>
    #Options FollowSymLinks
    #AllowOverride All
    #Require all granted
    #</Directory>

    <ifmodule mpm_itk_module>
    AssignUserID ftplocal www-data
    </ifmodule>

    <FilesMatch ".php$">
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php7.2-fpm-local.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Şimdi ise kurmadıysanız php-fpm kurulumunu gerçekleştirelim bunun için;

apt-get install php-fpm

kurulumunu yapmanız yeterli. Daha sonra conf dosyasına oluşturduğumuz fpm kodunu ayarlayalım bunun için;

cd /etc/php/7.0/fpm/pool.d

gidilir ve

cp www.conf local.conf

bir kopyası oluşturulur ardından;

nano local.conf

ile açılır ve sırayla;

; Start a new pool named 'www'.
; the variable $pool can be used in any directive and will be replaced by the
; pool name ('www' here)
; [www]
[local]

user = ftplocal
group = www-data

listen = /run/php/php7.2-fpm-local.sock

listen kısmını hatırlamışsınız dır bu alanı biraz önçeki apache2 conf dosyasına da yazmıştık.

Artık apache2 restart çekelim bunun için.

service apache2 restart

Kontrol için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

service php7.2-fpm status

Aşağıdaki gibi bir çıktı aldıysanız demektir herşey kontrol altında.

Bir önçeki konumuzda “Vsftpd İle Ftp Server Oluşturmak Ubuntu” paylaşmıştım gözden geçirebilirsiniz. Ayrıca “Mysql Kurulum Yönergeleri Sonrası Kesit” konusunuda inçeleyebilirsiniz işinize yarayacağını düşünüyorum.

Bu Sayfa İçin Etiketler ?

Bu Yazı Hakkında Görüşlerinizi Yazabilirsiniz.