Diğer yazımda Nginx Php php-fpm Ve Mysql Kurulum Gerçekleştirme Tanımlama yazsını paylaşmıştık. Bu yazımda ise diğer yazımdan farkı sadece apache2 kurulumdan bahsedicez ama yine nginx sayfasının altındakilerinin hepsini bu sayfadakinin tek farkı ya nginx kurulumunu yapabileceksiniz yada apache2 kurulumu yapacaksınız. Aralarındaki farkı nginx yeni nesil ve daha güvenli olarak görüyorlar. Şimdi anlatıma geçmeden önçe bu sayfa ile nginx anlatımındaki sayfadakileri baştan sona kadar okuyup öyle yapın çünkü nginx yazımdaki biraz karışık gelebilir ama içine düşünce nerde ne yapmanız gerektiğini anlıyacaksınız.

Apache2 kurulumu ile başlıyalım root olun ve;

sudo apt-get install apache2

internet hızınıza ve donanımınıza göre hızlı kurulumuna geçicektir.

Alttaki dosyayı ben nano kullanıyorum sizde duruma göre açın.

nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Daha sonra içerisine alltakkini ekleyin ve kendinize göre düzenleyin.


    #mail adresinizi giriniz
    ServerAdmin [email protected]
    #Altta bulunan yol kullanıcı yolunda public_html klasörü belirtin ve düzenleyin.
    DocumentRoot /home/ftpkullaniciadi/siteadresi/public_html
    Altta bulunan site adresinizi www ve www siz giriniz düzenleyiniz.
    ServerAlias siteadresi.com
    ServerName www.siteadresi.com
    #Error log dosyası /var/log/ klasörü içerisindedir yine düzenleyebilirsiniz.
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/siteadresi-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/siteadresi-access.log combined
    #aşağıdaki mod vsftpd belirttiğiniz ve açtığınız kullanıcı hesabınızı yine düzenleyebilir.
    
    AssignUserID ftpkullaniciadi www-data
    
    Aşağıdaki kod ise otomatik index almaktadır örnek index.html index.php vb..
    Options -Indexes
    #DirectoryIndex index.php index.htm
    #aşağıdakileri ellememenizi öneririm çoğu scriptlerde işe yaramaktadır.
    
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
    
    #son olarak nginx de fpm belirttiğimiz gibi burdada aşağıdaki şekilde fpm belirtiyoruz kaynak için nginx ile ilgili açtığımız yazıya bakabilirsiniz.
    
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php7.0-fpm-siteadresi.sock|fcgi://localhost/"
    

Diğer kısımlar başta vermiştim linkini ama aşağıda yine veriyorum üstüne tıklayarak yeni sekmede açılacaktır. Aşağıdaki linke ulaştığınızda sadece nginx yerine yapılanlar apache2 için yapacaksınzınız tabi nginx için hazırlanımış kodlar apache2 çalışmaz.örnekleri yukarıda verdiğim.

Tıkla.
Nginx Php php-fpm Ve Mysql Kurulum Gerçekleştirme Tanımlama

Ek Olarak Kontrol

Php kontrolunu kontrol etmek için aşağıdaki komut ile servisleri kontrol edebilirsiniz.

Komut;
service php7.0-fpm status

Çıktı ise aşağıdaki gibi bir örnek ile karşılaşmanız lazım. Kendi ayarlarınıza göre.

Bu Sayfa İçin Etiketler ?

Bir Yorum Yazın